//tina kid slide
//tina peg slide

در باره ی ATG®

اکنون مفتخریم که به عنوان یک شرکت خصوصی ایرانی پویا، صاحب جدید ترین تکنولوژی و مرکز تحقیق و توسعه در گرگان هستیم. شرکت تحقیقاتی - تولیدی آریا تیناژن توسط اساتید برجسته ی دانشگاه های ایران  به عنوان یک قطب علمی برای فعالیت های بومی-منطقه ای و بین المللی با تخصص های علمی اش در زمینه ی تحقیقات نوآورانه و تحقیق و توسعه شناخته می شود همچنین از عالی ترین منابع، امکانات و ارتباطات منطقه ای و بین المللی سود می برد.

ATG®

برنامه های ویژه ی آریا تیناژن در زمینه های زیست داروسازی (BIOPHARMACEUTIC)زیست شناسی مولکولی ، ژنتیک مولکولی ،فناوری های آنزیم،کیت های تشخیصی،تعیین خواص مواد و نانو زیست پزشکی(nano bio medicine) طراحی شده است.

Know more

  • کلونینگ ژن : ما توالی های ژن های مورد نظر شما را در وکتور های  خود و یا شما کلون می کنیم.
  • ساخت وکتور: تیم تحقیقاتی آریا تینا ژن  قادر به تهیه ی ژن مورد نظر شما در وکتور های باکتریایی، مخمر، پستانداران است.

Know more

همکاری فناوری های نوین و راهکارها و روش های موثر روندی رایج در زمینه های مختلف علمی است ، در زمینه ی  مطالعات مرتبط با پروتئین ها  نواورها و ابداعات جدید با نسبت چشمگیری صورت پذیرفته است. 

know more