داستان ما

تعهد ما به نوآوری و پیشرفت

نگاه اجمالی

اکنون مفتخریم که به عنوان یک شرکت خصوصی ایرانی پویا، صاحب جدید ترین تکنولوژی و مرکز تحقیق و توسعه در گرگان هستیم. شرکت تحقیقاتی – تولیدی آریا تیناژن توسط اساتید برجسته ی دانشگاه های ایران  به عنوان یک قطب علمی برای فعالیت های بومی-منطقه ای و بین المللی با تخصص های علمی اش در زمینه ی تحقیقات نوآورانه و تحقیق و توسعه شناخته می شود همچنین از عالی ترین منابع، امکانات و ارتباطات منطقه ای و بین المللی سود می برد. ما بسیار خرسند می شویم تا با کار مشترک با شرکای علمی خود در سطح منطقه ای و بین المللی اثرات قابل توجهی در سطح ملی و منطقه ای داشته باشیم. ما قادر به معرفی و نمایش جنبه های غنی و قدرتمند دانش بیوتکنولوژی پزشکی در ایران و منطقه با پیشرفت های حقیقی در زمینه های اهداف خود خواهیم بود.

تاریخچه آریاتیناژن

شرکت تحقیقاتی – تولیدی آریا تیناژن در سال 2005 با هدف تولید فراورده های مرتبط با تکنولوژی بالا (Hi-tech) در بیوتکنولوژی و زمینه های مرتبط تاسیس شد. رویکرد استراتژیک شرکت تبدیل شدن و باقی ماندن به عنوان شرکتی پیشرو در زمینه ی بیوتکنولوژی در منطقه خواهد بود.

هدف ما استفاده از تخصص خود  در شناسایی و بدست آوردن  محصولاتی ویژه از طریق همکاری های هدفمند به جهت  توسه و پیشرفتی ماندگار در سلامت انسانی است.