فوریه 5, 2023

پژوهشگران مرکز تحقثفات سرطان جان هاپکینز دریافتند که ترکیب ایمونوتراپی با یک واکسن ضد تومور شخصی سازی شده باعث افزایش فرایندکوچک شدن تومور در مقایسه با  درمان منحصرا ایمونوتراپی می‌شود.

سرطان کبد ششمین سرطان شایع در جهان است. کارسینوم هپاتوسلولار (HCC) شایع‌ترین نوع سرطان کبد است .یکی از جدیدترین شیوه های درمانی برای HCC، ایمونوتراپی است ،درمانی که از سیستم ایمنی فرد برای مبارزه با سرطان استفاده می‌کند. با این حال، مطالعات نشان می‌دهد که تنها ۱۵ تا ۲۰ درصد از تشخیص‌های HCC به ایمونوتراپی پاسخ می‌دهند.اکنون، نتایج یک کارآزمایی بالینی اولیه نشان می‌دهد که افراد مبتلا به HCC تحت درمان با ایمونوتراپی و واکسن شخصی‌سازی شده ضد تومور در مقایسه با افرادی که فقط ایمونوتراپی دریافت می‌کنند، دو برابر بیشتر احتمال دارد که کوچک شدن تومور را تجربه کنند

این واکسن برای هر بیمار بصورت جداگانه شخصی سازی شده است.

برای ساخت یک واکسن شخصی‌سازی شده، ابتدا نمونه‌برداری از تومورصورت میگیرد و DNA توموربرای شناسایی آنتی‌ژن‌های منحصربه‌فردهر تومور توالی‌یابی می‌شود. سپس یک واکسن  اختصاصی ساخته می‌شود که آنتی ژن‌های منحصر به فرد شناسایی شده در تجزیه و تحلیل بیوپسی تومور را رمزگذاری می‌کند.

این واکسن همراه با داروی ایمونوتراپی pembrolizumab استفاده شد.

واکسن‌ها توانایی این را دارند که سلول‌های ایمنی را قبل از از بین بردن سلول‌های سرطانی خسته کنند. به همین دلیل، واکسن‌های سرطان کنونی اغلب با سایر درمان‌های فعال کننده سیستم ایمنی مانند پمبرولیزوماب ترکیب می‌شوند. این درمان از فرسودگی سلول‌های T ناشی از واکسن جلوگیری می‌کند

۳۶ شرکت کننده برای این کارآزمایی بالینی انتخاب شدند.همه شرکت کنندگان ترکیبی از واکسن  و پمبرولیزوماب را دریافت کردند. در پایان مشخص شد که تقریباً یک سوم شرکت‌کنندگان کوچک شدن تومور را تجربه کردند، که تقریباً دو برابر تعداد افرادی است که در مطالعات ایمونوتراپی به تنهایی برای HCC دیده شده‌.علاوه بر این، حدود ۸ درصد از شرکت کنندگان در مطالعه پس از دریافت درمان ترکیبی، هیچ شواهدی از وجود تومور نداشتند.