محصولات

صفحه نخست محصولات
سوماتین
محصول جدید

سوماتین

سوماتین (5mg/1.5 ml) یک پلی پپتید هورمون رشد نوترکیب انسانی است. سوماتین به شکل قلم های پرشده آماده ی تزریق روزانه می باشد که در کمبود هورمون رشد کودکان، سندرم ترنر، سندرم نونان و کوتاهی قد ایدیوپاتیک استفاده می شود.

تینا پگ

تینا پگ

تیناپگ نام تجاری داروی پگ¬فیلگراستیم (فرم طولانی اثر فیلگراستیم) می¬باشد که به صورت سرنگ های یکبار مصرف از پیش پر شده حاوی 6 میلی¬گرم در حجم کامل 0.6 میلی لیتر جهت پیشگیری نوتروپنی پس از هربار شیمی درمانی بکار می رود.

تیناگراست

تیناگراست

تیناگراست نام تجاری داروی فیلگراستیم می باشد که به صورت سرنگ های از پیش پر شده یکبار مصرف حاوی 300 میکروگرم در حجم کلی ۰.۵ میلی لیتر قابل دسترس می باشد که در بزرگسالان برای پیشگیری و درمان نوتروپنی ناشی از شیمی درمانی و پیوند مغز استخوان بکار می رود.

تینا کید

تینا کید

تیناکید نام تجاری داروی فیلگراستیم مناسب کودکان می باشد که به صورت سرنگ های از پیش پر شده یکبار مصرف حاوی 150 میکروگرم در حجم کلی ۰.25 میلی لیتر قابل دسترس می باشد که در کودکان برای پیشگیری و درمان نوتروپنی ناشی از شیمی درمانی و پیوند مغز استخوان بکار می رود.